CBT לבדו נמצא מחקרית כיעיל ביותר לטיפול בהפרעת חרדה חברתית

CBT כמענה היעיל ביותר להפרעת חרדה חברתית

לאורך תקופה ממושכת נחשב השילוב של טיפול קוגניטיבי התנהגותי (CBT) בשילוב עם טיפול תרופתי כיעיל במיוחד לטיפול בהפרעת חרדה חברתית (SAD). אולם מחקר מקיף שבוצע בשיתוף פעולה בין אוניברסיטת מאנצסטר (אנגליה) לאוניברסיטה של המדע והטכנולוגיה הנורבגית NTNU, גילה כי טיפול CBT לבדו יעיל יותר מהשילוב שלו עם טיפול תרופתי.

פרופ' האנס נורדאל לרפואה התנהגותית (NTNU) ציין כי המחקר המאתגר נערך כעשר שנים ותוצאותיו מעודדות מאוד. גילוי זה חשוב במיוחד עבור הסובלים מהפרעת חרדה חברתית שמתקשים מאוד לתפקד בכל סיטואציה חברתית ולוא דווקא רק כאשר הם תחת אור הזרקאורים.

בעייתיות שילוב טיפול תרופתי בהפרעת חרדה חברתית

לטענת פרופ' האנס נורדאל, הטיפול התרופתי לסובלים מהפרעת חרדה חברתית בתרופות כגון SSRI, לא רק שפחות יעיל עבורם (בניגוד לסובלים מהפרעת דיכאון), הוא אף גורם יותר נזק מאשר תועלת.

מעבר לתופעות הלוואי הפיזיות שעלול לגרום טיפול תרופתי שכזה בסובלים מהפרעת חרדה חברתית, הטיפול בSSRI יוצר תלות. כאשר הטיפול התרופתי מופחת או מופסק, התופעות הפיזיולוגיות הקשורות בהפרעת החרדה החברתית, כמו רעידות, בילבול, הסמקה וכו' חוזרות. בסופו של דבר עלולים החולים למצוא את עצמם שוב בהפרעת חרדה חברתית חמורה.

מדוע טיפול CBT ללא שילוב טיפול תרופתי, נמצא יעיל יותר עבור הפרעת חרדה חברתית

במחקר המקיף שנעשה חולקו המטופלים לארבע קבוצות: טיפול תרופתי בלבד, טיפול CBT בלבד, טיפול משולב וטיפול בתרופת פלסבו. שנה לאחר תום תקופת הטיפול נערך מעקב הערכה למטופלים כדי לוודא את מצבם לשם קבלת מדד על יעילות הטיפול במניעת חזרתיות ההפרעה.

במהלך הטיפול הקבוצות של הCBT והCBT בשילוב הטיפול התרופתי הביאו לתוצאות דומות וטובות יותר מאשר שתי הקבוצות האחרות. אולם לאחר שנה מסיום הטיפול התגלה כי הקבוצה שטופלה רק בCBT הביאה לתוצאות הטובות יותר (על פי מדד לייבוביץ לחרדה חברתית).

ככל הנראה מטופלים בטיפול משולב, סומכים על הטיפול התרופתי שישפר את מצבם, נעשים תלויים בו ובשל כך מצליחים פחות להפנים את הטכניקות הנלמדות בCBT. כתוצאה מכך, כאשר מופסק הטיפול התרופתי הסובלים מהפרעת חרדה חברתית מתקשים לווסת את את השליטה בחרדה בכוחות עצמם.

המחקר פורסם במגזין Psychotherapy and Psychosomatics וניתן לעיין בו באתר Karger Publishers